پرسش‌هاي متداول
چرا در برخي موارد اعتبار برنامه هايي كه در جدول شماره 1 اعتبارات درج مي‌گردد (اعم از پيش بيني و تخصيص 1396) با اعتبارات برنامه مرتبط با يك دستگاه مغاير است؟

نظر به اينكه گزارش برنامه ششم به عنوان گزارش يك بخش تهيه مي‌گردد لذا برنامه هاي مندرج در سامانه رابت به تفكيك برنامه‌هاي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (4) قانون بودجه سال 1396 مي باشد، به عبارت ديگر برنامه ها به تفكيك امور، فصل و برنامه درج شده نه به تفكيك هر دستگاه اجرايي، هريك از برنامه ها ممكن است در تعدادي از دستگاه ها مشترك باشند كه برخي از آن‌ها داراي اعتبارات هزينه‌اي ، برخي اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه يا هر دو را مشمول مي گردد. دستگاه مسئول بخش كه تهيه كننده گزارش است با انتخاب برنامه‌هايي كه در راستاي تحقق اهداف كمي و احكام قانون گذار مي‌باشند، برنامه هاي مربوط را مشخص مي‌نمايد و در صورتي كه اعتبارات درج شده براي هريك از برنامه ها در قسمت مصوب و تخصيص 1396 با اعتبارات مربوط به آن دستگاه مغايرت داشت، در قسمت تحليل اعتبارات مي‌بايست توضيحات لازم را درج نمايد.

در مواردي كه دستگاه اجرايي مسئول تهيه گزارش بخش براي يك موضوع سازمان برنامه و بودجه باشد، نحوه تهيه گزارش عملكرد آن موضوع در سامانه به چه صورت خواهد بود؟

مادامي كه دستگاه مسئول بخش براي تهيه گزارش عملكرد يك موضوع سازمان برنامه و بودجه كشور باشد، در اين حالت كارشناس امور مربوطه اي كه مسئوليت برنامه‌ريزي آن موضوع را برعهده داشته است، پيرو نامه شماره 351104 مورخ 97/07/08 مسئوليت تهيه گزارش عملكرد آن موضوع را نيز برعهده دارد.  لذا جهت تهيه گزارش عملكرد آن موضوع كافي است كارشناس مربوطه با همان نام كاربري و رمز عبور مربوط به خود وارد سامانه شده و از قسمت گزارش عملكرد سال 96 به تدوين گزارش عملكرد موضوع بپردازد.

نحوه دسترسي به «نام كاربري» و «رمز عبور» سامانه رابت براي دستگاه‌هاي اجرايي چگونه است؟

براي هر دستگاه صرفاً يك «نام كاربري» و «رمز عبور» وجود دارد كه بايد آن را از امور ذي‌ربط سازمان برنامه و بودجه دريافت نمايند. فهرست دستگاه هاي اجرايي و امور ذي‌ربط آن‌ها در سازمان جهت دريافت «نام كاربري » و «كلمه عبور» در قسمت قوانين و مقررات قرار داده شده است

لازم به ذكر است كليه موضوعات مربوط به دستگاه صرفاً پس از طي مراحل توسط امور ذي‌ربط سازمان برنامه (مراحل برنامه ريزي) در كارتابل دستگاه قابل مشاهده مي‌باشد.

تكليف احكامي كه در سامانه توسط هيچ بخشي از يك امور انتخاب نشده‌اند چيست؟

از آنجايي كه براساس مصوبات كارگروه كليه اين احكام مربوط به آن امور است، لذا رئيس امور بايد فهرست احكام باقي مانده را از قسمت گزارشات سامانه مشاهده و آن احكام را بين موضوعات مختلف امور خود تقسيم نمايد. كارشناس امور نيز بايد پس از تعيين تكليف و انتساب احكام باقي مانده توسط رئيس امور به موضوع خود، آن حكم يا احكام را در سامانه انتخاب نمايد.

لازم به ذكر است، رئيس امور بايد قبل از ارسال گزارشات امور خود به كارشناس آمايش،‌احكام باقي مانده را تعيين تكليف نمايد.

آيا ضمانتي براي اجرايي شدن فرآيند در برنامه زمانبندي شده وجود دارد؟

با فرض انجام اقدامات ذيل تصور بر اين است كه دستگاه‌هاي اجرايي خود را ملزم به انجام بدانند:

1- با اتصال احكام برنامه به اولويت‌هاي ابلاغي رئيس‌جمهور 2- با استفاده از ظرفيت سامانه، ورود اطلاعات و مكاتبات غير ضرور حذف شده است. 3- به منظور جلوگيري از سردرگمي و ازدياد وظايف دستگاه‌هاي اجرايي با تفكيك احكام به مجوز، قاعده و تكليف

اگر هدف كمي در قانون بيشتر از هدف كمي موجود در سند برنامه بود آيا اعتبار مازاد مورد نياز تأمين مي‌شود؟
با توجه به تصويب سند برنامه در دولت، همان اعتبارات موجود ملاك عمل است. در زمان تهيه گزارش‌هاي عملكردي به نسبت تحقق اهداف، يكي از دلايل عدم تحقق هدف مي‌تواند عدم پيش بيني اعتبار مورد نياز و متناسب با آن هدف عنوان شود.
اگر اهداف كمي در قانون با سند برنامه متفاوت بود كدام ملاك عمل خواهد بود؟
اگر هدفي در قانون نسبت به آنچه در سند برنامه ديده شده، مشترك بود، سند برنامه و اگر متفاوت بود، قانون ملاك است.
آيا مي‌توان اهداف كلي و كمي را تغيير داد؟

در خصوص مواردي كه اهداف كلي و كمي ندارند و براي آن‌ها هدف كلي و كمي تعريف مي‌شود، امكان ايجاد آن در سامانه طراحي شده است و ساير احكامي كه هدف كلي و كمي آن در سند برنامه به هر دليلي نياز به ويرايش محتوايي دارد، با توجه به تصويب اين اسناد در دولت امكان پذير نمي‌باشد.

اين فرم‌ها را دستگاه‌هاي ملي بايد پركنند يا دستگاه‌هاي استاني؟
دستگاه‌هاي كه بر اساس تعريف ارائه شده در دستورالعمل موضوع نامه شماره 4654 مورخ 29/12/1396 به عنوان دستگاه اجرايي شناخته شده‌اند اعم از اينكه ملي يا استاني باشند.
نتيجه نهايي اقدامات مرتبط با برنامه اجرايي چيست؟
بر اساس فرم ارزيابي كه برگرفته از اطلاعات عملكرد جداول 9 گانه است، نسبت به ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و ارسال گزارش آن براي مراجع ذيصلاح اقدام مي‌شود.
دستگاه‌ها طبق مصوبات خود عمل مي‌كنند و مقيد به اجراي ساز و كار برنامه اجرايي نيستند. حال چه بايد كرد؟
مراتب توسط رياست سازمان ابلاغ شده و دستگاه‌ها مكلف به اجرا هستند و در نهايت نسبت به گزارش ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي مسئول هستند.
آيا جلسه آموزشي براي دستگاه‌ها برگزار مي‌شود؟

با بضاعت موجود سعي گرديد نسبت به توجيه عمومي و اختصاصي امور با برگزاري جلسات اقدام شود و همچنين از طريق پايگاه رابت به آدرس rabet.mporg.ir سعي بر اين شد تا پل ارتباطي برقرار گردد. افزون بر اين امور سازمان با دستگاه‌ ذي‌ربط خود در ارتباط بوده و سوالات آنها را از طريق امور پاسخ داده مي‌شود.

امكان دسترسي به لوايح بودجه و برنامه‌هاي توسعه سال‌هاي گذشته وجود دارد؟
علاقه‌مندان براي دسترسي به لوايح بودجه و برنامه‌هاي توسعه سال‌هاي گذشته مي‌توانند با مراجعه به سايت مركز اسناد، مدارك و انتشارات به آدرس dlp.mporg.ir و با جستجو در منابع، كليه لوايح، برنامه‌هاي توسعه، مستندات و گزارش اقتصادي و عملكرد برنامه‌ها را مورد مطالعه و بررسي قرار ‌دهند. 
وظايف اصلي سازمان برنامه و بودجه چيست؟
عمده وظايف سازمان برنامه و بودجه براساس قانون برنامه و بودجه مصوب 15 /12/ 1351 تهيه برنامه‌هاي درازمدت با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي، تهيه برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله، تهيه و تنظيم بودجه كل كشور، نظارت بر اجراي برنامه‌ها و هزينه‌كرد بودجه‌هاي سالانه مي‌باشد.
با توجه به اينكه سال شروع برنامه از 1395 به 1396 منتقل شده و با توجه به نرخ تورم طي يك سال، آيا مي‌توان سقف اعتبارات را افزايش داد؟
با توجه به تصويب سند برنامه در دولت، سقف اعتبارات افزايش نمي‌يابد.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL