مطالعات
مجله اقتصادي- دوماهنامه بررسي مسائل و سياست‌هاي اقتصادي

در سال‌هاي اخير، فشارهاي فزاينده بر سازمان‌ها و شركت‌هاي توليد‌كننده خدمات و محصولات براي بهبود كارايي و اثربخشي، كاهش هزينه‌ها و درنهايت كاهش قيمت تمام‌شده باعث شده تا مديران در جستجوي يافتن راهكارهاي مناسبي براي همسو ساختن فعاليت‌ها با رسالت و برنامه راهبردي سازمان در استفاده مؤثر و بهينه از منابع مي‌باشند.

1397/4/16
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

 يكي‌ از‌ ابزارها‌ و‌ بسترهاي‌ نهادي‌ موجود‌ در‌ نظام‌ قانوني‌ كشور‌ براي‌ ارائه‌ و‌ اعمال‌ راه‌حل‌هاي‌ مواجهه‌ با مشكلات اصلي و ميان‌مدت كشور، تهيه و اجراي برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله است. ازجمله دلايل اين‌ امر آن است كه مطابق قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 ، برنامه ساليانه، براساس برنامه توسعه و «در قالب هدف‌ها و سياست‌هاي مندرج در آن تعيين مي‌شود» و‌ بدين‌ترتيب، منابع مالي مورد نياز براي اجراي برنامه‌ها فراهم خواهد

1397/4/16
سازمان برنامه و بودجه كشور

تدوين برنامه‌هاي توسعه در اقتصاد به دلايلي همچون وجود الزامات قانوني، گستردگي بخش عمومي در كشور و هماهنگي سياست‌ها بين بخش عمومي و بخش خصوصي الزامي است. اما گام اساسي قبل از تدوين برنامه، شناسايي آسيب‌هاي برنامه‌هاي قبلي است تا در حد امكان از تكرار آن‌ها در برنامه‌هاي جديد جلوگيري شود. بدين جهت، يكي از مطالعات مصوب در فرايند تدوين برنامه توسعه كشور، آسيب شناسي برنامه‌هاي توسعه است.

1397/4/9
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL