اخبار و رويدادها
گزارش‌هاي دوره‌اي
در راستاي اجرايي نمودن مفاد ماده 121 قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه‌وبودجه كشور ضمن آسيب‌شناسي نظارت بر برنامه‌ها در سنوات گذشته با همكاري كليه دستگاه‌هاي اجرايي دستورالعمل‌هاي مربوطه را مورد بازنگري قرار داده و نسبت به تهيه گزارش نظارت و ارزيابي سالانه برنامه اقدام نموده است. اين گزارش در چهار جلد، نوزده بخش و 66 فصل براي تقديم به مجلس شوراي اسلامي تهيه‌شده است.
اين گزارش در قالب 21 فصل به بررسي عملكرد اولويت‌هاي تخصصي ابلاغي رئيس جمهور به وزرا و معاونين در سال 1396 مي‌پردازد.
اين گزارش در قالب 21 فصل به بررسي عملكرد اولويت‌هاي تخصصي ابلاغي رئيس جمهور به وزرا و معاونين در سال 1396 مي‌پردازد.
پرسش‌هاي متداول
چرا در برخي موارد اعتبار برنامه هايي كه در جدول شماره 1 اعتبارات درج مي‌گردد (اعم از پيش بيني و تخصيص 1396) با اعتبارات برنامه مرتبط با يك دستگاه مغاير است؟

نظر به اينكه گزارش برنامه ششم به عنوان گزارش يك بخش تهيه مي‌گردد لذا برنامه هاي مندرج در سامانه رابت به تفكيك برنامه‌هاي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (4) قانون بودجه سال 1396 مي باشد، به عبارت ديگر برنامه ها به تفكيك امور، فصل و برنامه درج شده نه به تفكيك هر دستگاه اجرايي، هريك از برنامه ها ممكن است در تعدادي از دستگاه ها مشترك باشند كه برخي از آن‌ها داراي اعتبارات هزينه‌اي ، برخي اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه يا هر دو را مشمول مي گردد. دستگاه مسئول بخش كه تهيه كننده گزارش است با انتخاب برنامه‌هايي كه در راستاي تحقق اهداف كمي و احكام قانون گذار مي‌باشند، برنامه هاي مربوط را مشخص مي‌نمايد و در صورتي كه اعتبارات درج شده براي هريك از برنامه ها در قسمت مصوب و تخصيص 1396 با اعتبارات مربوط به آن دستگاه مغايرت داشت، در قسمت تحليل اعتبارات مي‌بايست توضيحات لازم را درج نمايد.

در مواردي كه دستگاه اجرايي مسئول تهيه گزارش بخش براي يك موضوع سازمان برنامه و بودجه باشد، نحوه تهيه گزارش عملكرد آن موضوع در سامانه به چه صورت خواهد بود؟

مادامي كه دستگاه مسئول بخش براي تهيه گزارش عملكرد يك موضوع سازمان برنامه و بودجه كشور باشد، در اين حالت كارشناس امور مربوطه اي كه مسئوليت برنامه‌ريزي آن موضوع را برعهده داشته است، پيرو نامه شماره 351104 مورخ 97/07/08 مسئوليت تهيه گزارش عملكرد آن موضوع را نيز برعهده دارد.  لذا جهت تهيه گزارش عملكرد آن موضوع كافي است كارشناس مربوطه با همان نام كاربري و رمز عبور مربوط به خود وارد سامانه شده و از قسمت گزارش عملكرد سال 96 به تدوين گزارش عملكرد موضوع بپردازد.

نحوه دسترسي به «نام كاربري» و «رمز عبور» سامانه رابت براي دستگاه‌هاي اجرايي چگونه است؟

براي هر دستگاه صرفاً يك «نام كاربري» و «رمز عبور» وجود دارد كه بايد آن را از امور ذي‌ربط سازمان برنامه و بودجه دريافت نمايند. فهرست دستگاه هاي اجرايي و امور ذي‌ربط آن‌ها در سازمان جهت دريافت «نام كاربري » و «كلمه عبور» در قسمت قوانين و مقررات قرار داده شده است

لازم به ذكر است كليه موضوعات مربوط به دستگاه صرفاً پس از طي مراحل توسط امور ذي‌ربط سازمان برنامه (مراحل برنامه ريزي) در كارتابل دستگاه قابل مشاهده مي‌باشد.

تكليف احكامي كه در سامانه توسط هيچ بخشي از يك امور انتخاب نشده‌اند چيست؟

از آنجايي كه براساس مصوبات كارگروه كليه اين احكام مربوط به آن امور است، لذا رئيس امور بايد فهرست احكام باقي مانده را از قسمت گزارشات سامانه مشاهده و آن احكام را بين موضوعات مختلف امور خود تقسيم نمايد. كارشناس امور نيز بايد پس از تعيين تكليف و انتساب احكام باقي مانده توسط رئيس امور به موضوع خود، آن حكم يا احكام را در سامانه انتخاب نمايد.

لازم به ذكر است، رئيس امور بايد قبل از ارسال گزارشات امور خود به كارشناس آمايش،‌احكام باقي مانده را تعيين تكليف نمايد.

مطالعات
مجله اقتصادي- دوماهنامه بررسي مسائل و سياست‌هاي اقتصادي

در سال‌هاي اخير، فشارهاي فزاينده بر سازمان‌ها و شركت‌هاي توليد‌كننده خدمات و محصولات براي بهبود كارايي و اثربخشي، كاهش هزينه‌ها و درنهايت كاهش قيمت تمام‌شده باعث شده تا مديران در جستجوي يافتن راهكارهاي مناسبي براي همسو ساختن فعاليت‌ها با رسالت و برنامه راهبردي سازمان در استفاده مؤثر و بهينه از منابع مي‌باشند.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

 يكي‌ از‌ ابزارها‌ و‌ بسترهاي‌ نهادي‌ موجود‌ در‌ نظام‌ قانوني‌ كشور‌ براي‌ ارائه‌ و‌ اعمال‌ راه‌حل‌هاي‌ مواجهه‌ با مشكلات اصلي و ميان‌مدت كشور، تهيه و اجراي برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله است. ازجمله دلايل اين‌ امر آن است كه مطابق قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 ، برنامه ساليانه، براساس برنامه توسعه و «در قالب هدف‌ها و سياست‌هاي مندرج در آن تعيين مي‌شود» و‌ بدين‌ترتيب، منابع مالي مورد نياز براي اجراي برنامه‌ها فراهم خواهد

سازمان برنامه و بودجه كشور

تدوين برنامه‌هاي توسعه در اقتصاد به دلايلي همچون وجود الزامات قانوني، گستردگي بخش عمومي در كشور و هماهنگي سياست‌ها بين بخش عمومي و بخش خصوصي الزامي است. اما گام اساسي قبل از تدوين برنامه، شناسايي آسيب‌هاي برنامه‌هاي قبلي است تا در حد امكان از تكرار آن‌ها در برنامه‌هاي جديد جلوگيري شود. بدين جهت، يكي از مطالعات مصوب در فرايند تدوين برنامه توسعه كشور، آسيب شناسي برنامه‌هاي توسعه است.

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL